Kredyt kupiecki jest powszechnie spotykaną formą finansowania w wielu branżach. Sprawdźmy, jakie koszty ponoszą strony porozumienia o odroczonej płatności zwanego kredytem kupieckim.

Kredyt kupiecki – definicja

Zanim przejdziemy do rozmowy o kosztach, wyjaśnijmy, czym faktycznie jest kredyt kupiecki. Używając tego terminu mamy na myśli zgodę dostawcy na opóźnienie w uregulowaniu faktury za sprzedane towary lub usługi. Jest to porozumienie między sprzedającym a kupującym, nie wymagające zaangażowania zewnętrznych instytucji finansowych (np. banków lub firm pożyczkowych).

Kredyt kupiecki, zwany także handlowym lub towarowym, nie pociąga za sobą dodatkowych procedur, w tym weryfikacji zdolności kredytowej, co ma szczególne znaczenie dla małych przedsiębiorstw i firm z krótkim stażem. Ograniczenie do minimum formalności to tylko jeden z powodów, dla których aż 43% firm tworzących polski sektor MŚP traktuje kredyt kupiecki jako ważne źródło finansowania.

Darmowy kapitał

Drugim atutem kredytu kupieckiego jest niski koszt. Odroczenie zapłaty zwykle nie wiąże się z dodatkowymi odsetkami i prowizjami, które są nieodzowne przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki. Nabywca kupuje towar w ustalonej cenie, ale może za niego zapłacić z opóźnieniem, np. dopiero za 30 dni.

Odsetki w dzienniku ustaw

Dodatkowe koszty mogą pojawić się gdy zwłoka w płatności wynosi więcej niż 30 dni. Wynika to z możliwości naliczania odsetek ustawowych. Dostawca ma prawo zacząć naliczać je po upływie 30 dni od daty dostarczenia faktury, nawet jeśli obie strony transakcji umówiły się, że w ramach kredytu kupieckiego faktura będzie uregulowana później, np. po 45 dniach.

Koszty z punktu widzenia dostawcy

Rozpatrując tytułowe zagadnienie nie można pomiąć kosztów, które mogą pojawić się po stronie dostawcy. Firma oczekująca na przelew od Klienta musi zadbać o środki na bieżące wydatki. Pieniądze może w łatwy sposób pozyskać za pomocą faktoringu. W ramach umowy z firmą faktoringową sprzedawca ma do dyspozycji większość (80-90%) środków z kwoty widniejącej na fakturze wystawionej Klientowi.

Resztę pieniędzy otrzyma gdy kupujący opłaci fakturę zgodnie z datą płatności. Kwota ta będzie pomniejszona o opłaty i prowizje dla faktora wynikające z umowy faktoringowej. Innymi słowy, sprzedawca korzystający z faktoringu nie musi martwić się o swoją płynność finansową, jednak wiąże się to z dodatkowym kosztem obniżającym jego przychód.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It https://absenting.com.pl/przemyslowy-szlif-w-twoim-domu-sekret-mebli-loftowych/ https://motohigh.pl/2024/05/22/zakup-ubezpieczenia-samochodu-najczestsze-bledy/ Industrialny bukowy stolik nocny z półką